Master Franchise Εξωτερικό

Δραστηριότητες στο εξωτερικό (Εκτός Ελλάδας)

Στις ημέρες μας παρακολουθείται μια τάση προς τη διεθνοποίηση των συμβάσεων Franchise . Το σύστημα Franchise έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτυχθεί στο εξωτερικό μετά από μια επιτυχημένη πορεία στα εγχώρια από ότι μία επιχείρηση που δεν έχει να επιδείξει κάτι ιδιαίτερο στο παρελθόν. Εάν είναι επιτυχείς υπάρχουν οικονομικά πλεονεκτήματα και στη περίπτωση οικονομικών προβλημάτων της χώρας προέλευσης , μεγαλύτερη ασφάλεια για τη πορεία της επιχείρησης. Για κάθε δικαιοδόχο η διεθνής δικαιοπαροχή προσφέρει το όφελος ενός διεθνώς γνωστού ονόματος, το οποίο υποστηρίζεται από το εκτενές μάρκετινγκ και συχνά περισσότερους ευνοϊκούς όρους αγοράς.

Οικονομική βάση

Προϋπόθεση για επιτυχή στρατηγική προς τη διεθνοποίηση είναι η ασφαλής οικονομική βάση στη χώρα προέλευσης. Ως αποτέλεσμα των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών είναι δύσκολο για το σύστημα Franchise να καταφέρει ικανοποιητική οικονομική βάση που να μπορεί μετ΄ έπειτα να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία προς την παγκοσμιοποίηση και κατ΄ επέκταση σε αγορές μακριά-από τη χώρα προέλευσης.

Ικανοποιητική βάση πληροφοριών

Κάθε βήμα προς τη διεθνοποίηση ενός συστήματος είναι επιβλαβές για την επιχείρηση. Οι δυσμενείς νόμοι σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, φορολογία, την εργασία ή τα συμβατικά θέματα, διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας επιχείρησης. Οι διαφορετικοί νόμοι και η εσωτερική πολιτική κάθε χώρας πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς πριν πραγματοποιηθεί οποιοδήποτε αναπτυξιακό βήμα προς αυτές. Η διάκριση ενάντια στις ξένες επιχειρήσεις ή τους κύριους ιδιοκτήτες από την κυβέρνηση μιας ενδεχόμενης χώρας μπορεί επίσης να έχει μια αρνητική επίπτωση στη συγκέντρωση μιας επιχείρησης. Οι περιορισμοί στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ή οι αυστηροί έλεγχοι στα ξένα νομίσματα έχουν προκαλέσει ήδη πολλές επιχειρήσεις που προσπαθούν να γίνουν περισσότερο διεθνείς, μεγάλα προβλήματα.

Προσόντα προσωπικού

Οι επιχειρήσεις πρέπει όχι μόνο να βρουν το απαραίτητο κεφάλαιο αλλά και το κατάλληλο διαθέσιμο προσωπικό για να πραγματοποιήσουν τα διεθνή σχέδια. Πρέπει να βρεθούν οι διευθυντές που έχουν την απαραίτητη διεθνή γνώση των κλάδων, των γλωσσών και της νοοτροπίας των ανθρώπων στις χώρες που σχεδιάζεται το αναπτυξιακό βήμα της επιχείρησης. Μεγάλος αριθμός αποτυχημένων προσπαθειών μπορεί να αποδοθεί σε λανθασμένες αποφάσεις που πάρθηκαν καταρρίπτοντας αυτές τις θεμελιώδεις απαιτήσεις.

Απαιτούμενες Ρυθμίσεις

Οι ιδέες που έχουν αναπτυχθεί σε μια χώρα μπορούν γενικά να μεταφερθούν σε άλλες χώρες και οικονομικές περιοχές όταν τροποποιηθεί μέχρι ένα σημείο το σύστημα Franchise. Το προϊόν καθώς και ο τρόπος προώθησης πρέπει να αντιστοιχεί στις ειδικές απαιτήσεις μιας χώρας καθώς επίσης και στον πολιτισμό της προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επιχείρηση μπορεί να επιζήσει στην αγορά. Έχοντας αυτό υπόψη, το περιεχόμενο και οι οδηγίες των εγχειριδίων του συστήματος Franchise πρέπει να ελεγχθεί και να μεταφραστεί στη γλώσσα της χώρας που έγκειται να γίνει το αναπτυξιακό βήμα.

Δύσκολη αναζήτηση των συνεργατών

Ως αποτέλεσμα των άγνωστων αγορών των διαφορετικών νοοτροπιών είναι γενικά δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις να βρουν ξένους συνεργάτες απ'ό,τι στη χώρα τους. Η ίδρυση κοινοπραξιών με καθιερωμένες ξένες εταιρίες είναι μια εναλλακτική λύση αλλά στη συνέχεια οι δικαιοπάροχοι πρέπει να επιβαρυνθούν ένα μέρος των αρχικών δαπανών και των επιχειρησιακών κινδύνων. Εκτός από αυτό έχει αποδειχθεί αρκετά συχνά ότι στο τέλος της περιόδου συνεργασίας είναι δύσκολο και οικονομικά ασύμφορο να διαλυθεί η κοινή επιχείρηση. Η πλειοψηφία των δικαιοπαρόχων που αποφασίζουν να διεθνοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούν το σύστημα των Master Franchise. Ανεξάρτητα από την έκταση της διεύρυνσης του συστήματος Franchise, οι σύντομες γραμμές αποφάσεων εξασφαλίζονται ως αποτέλεσμα του στενού επικοινωνιακού δικτύου.

Συνέπειες της λήψης λανθασμένων αποφάσεων

Δεν είναι καθόλου εύκολο να επεκταθεί μία επιχείρηση στη χώρα προέλευσή της πόσο μάλλον σε μια άγνωστη χώρα. Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια ανάπτυξης της επιχείρησης εκτός των οικονομικών απωλειών θα πρέπει να υπολογιστεί και απώλεια εικόνας που ίσως να έχει επίδραση και στην αγορά της χώρας προέλευσης.
Είσοδος

Username

Password

Ξέχασα το Password!

Δωρεάν Καταχώρηση
Εταιρείας Franchise


Προωθήστε το δίκτυο Franchise
χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Εγγραφή


Νέες ΕγγραφέςΡούχα για όλους