Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

Δότη

1. Να παραχωρεί στο λήπτη το δικαίωμα εκμετάλλευσης του πακέτου franchise. Το κάθε πακέτο ασφαλώς είναι και διαφορετικό σε κάθε σύμβαση.
2. Να βοηθήσει τον λήπτη να γίνει ενεργό μέλος του συστήματος franchise με το να του παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία.
3. Να εφοδιάζει με τα προϊόντα ή τις πρώτες ύλες άμεσα και όχι ετεροχρονισμένα.
4. Να παρέχει διαρκή υποστήριξη με συμβουλές στο τομέα της οργάνωσης, διαχείρισης και τεχνολογίας.

Λήπτη

1. Καταβολή ενός (entry fee) εφάπαξ ποσού για τα δικαιώματα της εκμετάλλευσης του πακέτου franchise.
2. Καταβολή ποσοστού από τις εισπράξεις των πωλήσεων, εάν μια τέτοια συμφωνία εμπεριέχεται στους όρους της σύμβασης.
3. Προώθηση των πωλήσεων με το καταλληλότερο τρόπο, χρησιμοποιώντας την προσωπική του εργασία.
4. Διατήρηση της εικόνας του δικτύου στο οποίο αποτελεί μέλος (τα προϊόντα να είναι ίδια σε όλα τα καταστήματα και γενικά τα χαρακτηριστικά αυτών να μην διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή).
5. Συμμόρφωση με τις οργανωτικές αρχές του δικαιοδόχου.
Είσοδος

Username

Password

Ξέχασα το Password!

Δωρεάν Καταχώρηση
Εταιρείας Franchise


Προωθήστε το δίκτυο Franchise
χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Εγγραφή


Νέες ΕγγραφέςΡούχα για όλους